تفاوت میان نسخه‌های «دزد بغداد (فیلم ۱۹۲۴)»

صفحه‌ای تازه حاوی «{{ جعبه فیلم | عنوان = دزد بغداد | تصویر = |عرض تصویر = | زیرنویس...» ایجاد کرد
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{ جعبه فیلم | عنوان = دزد بغداد | تصویر = |عرض تصویر = | زیرنویس...» ایجاد کرد)
برچسب‌ها: افزودن پیوند بیرونی به جای ویکی‌پیوند (پخ) عدم استفاده از یادکرد و پانویس (پخ)
(بدون تفاوت)
۶۶۴

ویرایش