باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
{{Infobox company
| company_name = شرکت سهامی موتورولا موبیلیتی
| company_logo = [[پرونده:Motorola logo 2013.png|220px]]
| company_type = سهامی عام
| traded_as = {{NYSE|MMI}}