تفاوت میان نسخه‌های «طلوع: آواز دو انسان»

ابرابزار
(ابرابزار)
{{ترجمه-نیاز|1=پیوندهای درون متنی ندارد و قالب بندی آن مطابق ویکیپدیا نیست.|تاریخ=سپتامبر ۲۰۱۴}}
{{تمیزکاری|دلیل=پیوندهای درون متنی ندارد.|تاریخ=سپتامبر ۲۰۱۴}}
{{عکس-نیاز|تاریخ=سپتامبر ۲۰۱۴}}
{{میان‌ویکی-نیاز|تاریخ=سپتامبر ۲۰۱۴}}
{{ویکی‌سازی|تاریخ=سپتامبر ۲۰۱۴}}
فیلم "[[طلوع: آواز دو انسان]] " با نام اصلی "[[Sunrise: A Song of Two Humans]]" نام فیلمی است در ژانر رمانتیک - درام که محصول سال1927 هست.
خلاصه داستان فیلم:
خلاصه داستان: مردی روستایی به همراه همسر و تنها فرزندش، زندگی آرامی دارند. در هنگام تعطیلات، زنی شهری که برای تفریح به آن جا آمده، مرد را اغوا و سرانجام به او پیشنهاد می کند که زنش را غرق کند. مرد به بهانه ی بردن زنش به شهر، او را سوار قایق می کند. اما در آخرین لحظه می فهمد توان این کار را ندارد. زن که از رفتارهای مرد هراسان شده، به محض رسیدن به شهر از او می گریزد. ولی مرد با تلاش فراوان، دوباره دل زن را به دست می آورد و در طول حضور این دو در شهر، عشق آن ها دوباره پا می گیرد. در راه برگشت، توفانی درمی گیرد و زن به درون آب می افتد. مرد که همسرش را پیدا نکرده، به گمان مرگ او، غمگین به خانه برمی گردد. زن شهری به سراغ مرد می آید و مرد، در حالتی هیستریک گلوی زن شهری را به قصد کشت می فشارد که در همین حین خبر می رسد همسرش پیدا شده است. مرد، زن شهری را از خود می راند و زندگیش را با همسرش پی می گیرد. زن شهری، ناکام و مغموم آن جا را ترک می کند.<ref>http://www.cafenaghd.ir/naghd/2430/9424.html</ref>
 
 
 
 
 
 
{{Infobox film
| name = Sunrise: A Song of Two Humans
| screenplay = [[Carl Mayer]]
| based on = {{based on|"Die Reise nach Tilsit"|[[Hermann Sudermann]]}}
| starring = [[George O'Brien (actor)|George O'Brien]]<br />{{سخ}}[[Janet Gaynor]]<br />{{سخ}}[[Margaret Livingston]]
| music = [[Hugo Riesenfeld]]<br>{{سخ}}[[Ernö Rapée]]
| cinematography = [[Charles Rosher]]<br />{{سخ}}[[Karl Struss]]
| editing = Harold D. Schuster
| distributor = [[Fox Film Corporation]]
| runtime = 95 minutes
| country = United States
| language = [[Silent film]]<br />{{سخ}}English intertitles
| budget =
| gross =
}}
فیلم "[['''طلوع: آواز دو انسان]]''' "{{به با نام اصلی "[[انگلیسی|Sunrise: A Song of Two Humans]]" نام}} فیلمی است در ژانر رمانتیک - درام که محصول سال1927سال هست.۱۹۲۷ است.
 
== خلاصه داستان فیلم:==
 
خلاصه داستان: مردی روستایی به همراه همسر و تنها فرزندش، زندگی آرامی دارند. در هنگام تعطیلات، زنی شهری که برای تفریح به آن جا آمده، مرد را اغوا و سرانجام به او پیشنهاد می کندمی‌کند که زنش را غرق کند. مرد به بهانه یبهانهٔ بردن زنش به شهر، او را سوار قایق می کندمی‌کند. اما در آخرین لحظه می فهمدمی‌فهمد توان این کار را ندارد. زن که از رفتارهای مرد هراسان شده، به محض رسیدن به شهر از او می گریزد.می‌گریزد؛ ولی مرد با تلاش فراوان، دوباره دل زن را به دست می آوردمی‌آورد و در طول حضور این دو در شهر، عشق آن هاآن‌ها دوباره پا می گیردمی‌گیرد. در راه برگشت، توفانی درمی گیرد و زن به درون آب می افتدمی‌افتد. مرد که همسرش را پیدا نکرده، به گمان مرگ او، غمگین به خانه برمی گردد. زن شهری به سراغ مرد می آیدمی‌آید و مرد، در حالتی هیستریک گلوی زن شهری را به قصد کشت می فشاردمی‌فشارد که در همین حین خبر می رسدمی‌رسد همسرش پیدا شده است. مرد، زن شهری را از خود می راندمی‌راند و زندگیش را با همسرش پی می گیردمی‌گیرد. زن شهری، ناکام و مغموم آن جا را ترک می کندمی‌کند.<ref>http://www.cafenaghd.ir/naghd/2430/9424.html</ref>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
=منابع==
{{پانویس}}