باز کردن منو اصلی

تغییرات

جایگزینی پارامترهای انگلیسی با معادل‌های فارسی (انگلیسی‌ها کاربرد ندارند یا به علت کپی‌برداری شدن مقادیر اشتباهی در بر دارند)
| class = noprint Template-Fact
| title = این ادعا نیازمند ارجاع‌دهی به منابع معتبر ثانویه است.
| date = {{{dateتاریخ|}}}
| cat = [[Category:All pages needing factual verification]]
| cat-date = Category:Wikipedia articles needing factual verification}}<!--{{Primary source-inline}} end--><noinclude>