تفاوت میان نسخه‌های «ویکی‌پدیا:خودآموز (مختصات‌دهی)»

جز
اصلاح املایی/جمله‌بندی
جز (اصلاح املایی/جمله‌بندی)
الگو coord و الگو location تنها الگوهایی هستند که گوگل در سایت [[گوگل مپ]] آنها را به رسمیت میشمارد .در گذشته ویکی پدیا از الگو coor استفاده میکرد که الان در ویکی های پیشرو مانند انگلیسی و اسپانیایی و فرانسه و... به دنبال تبدیل آن به coord هستند.
 
'''همچنین به کمک الگو location میتوان مختصات مکان را به عکس یا صوت یا فیلم های موجود در ویکی انبار اضافه کرد .در ضمن این گزینه در پیکاسا و فلیکر هم پشتیبانی میگرددمی‌گردد.'''
 
نوع متغییر گیریمتغیرگیری:
 
* اعشاری:
# متغییرمتغیر دو تکه : طول و عرض جغرافیایی که جهت غرب و جنوب با منفی و شرق و شمال با مثبت مشخص میشوندمی‌شوند.
# متغییرمتغیر چهار تکه: طول و عرض و جهت جغرافیایی, N, E ,W, S
* رادیان:
# متغییرمتغیر چهار تکه: طول و عرض و جهت جغرافیایی, N, E , W, S به صورت درجه و دقیقه
# متغییرمتغیر هشتهشت‌ تکه‌: به صورت درجه و دقیقه و ثانیه و جهت جغرافیایی
# متغییرمتغیر دو تکه : جهت و درجه به اعشار که ئردر موارد خاص به کار میرودمی‌رود (کم استفادهکاربرد)
این الگو تمام مورد فوق را به صورت درجه دقیقه و ثانیه یا اعشار نمایش میدهدمی‌دهد.
 
برای آشنایی بیشتر به جعبه پایین مراجعه کنید:
* برای روستاها مرکز روستا، اگر سخت بود قدیمی‌ترین ساختمان روستا را انتخاب کنید.
* برای ساختمان‌های صنعتی و نظامی دروازهٔ ورود را انتخاب کنید (کارخانه‌ها، پادگان‌ها ، مراکز نظامی امنیتی و ...)
* برای ساختمان‌های مدیریتی در یک مجتمعمجتمع، (ساختمان اصلی (هد افیس) را انتخاب کنید.
* برای امکانات خطی به [[Wikipedia:WikiProject Geographical coordinates/Linear]] مراجعه کنید.