باز کردن منو اصلی

تغییرات

== مغناطیس و جانداران ==
 
برخی [[اندامگان]] می‌توانند میدان مغناطیسی را شناسایی کنند که به این پدیده [[مغناطیس‌گیرایی]] گفته می‌شود. [[مغنازیست]] به شاخه‌ای از پزشکی گفته می‌شود که به پژوهش درین زمینه می‌پردازد. به میدان تولیدی بوسیله اندامگان را [[بیومغناطیس]] گویندمیگویند.
 
== جستارهای وابسته ==
کاربر گمنام