سلاح نیمه‌خودکار: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جا:ویرایش}} تفنگ نیمه‌اتوماتیک نوعی تفنگ است. این تفنگ تمام انرژی انفجار با...» ایجاد کرد)
برچسب‌ها: نیازمند بازبینی ایجاد مقالهٔ کوتاه(پخ)
بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب: نیازمند بازبینی
{{در دست ویرایش ۲|ماه=اکتبر|روز=۴|سال=۲۰۱۴|چند = 2}}
تفنگ نیمه‌اتوماتیک نوعی تفنگ است. این تفنگ تمام انرژی انفجار باروت را صرف پرتاب گلوله میکند و تیرانداز باید مجددا با کشیدن گلنگدن تفنگ را مسلح کند.این سلاح با هربار فشردن ماشه یک گلوله شلیک می کند.
۲

ویرایش