تفاوت میان نسخه‌های «فهرست دانشگاه‌های ایران»

برچسب: نیازمند بازبینی
| [[دانشگاه زنجان]] ||[http://www.znu.ac.ir]||||۱۳۵۳||||||
|-
| [[دانشگاه سلمان فارسی کازرون]] ||[http://www.kazeroun.ac.ir/]||||۱۵۰۰۱۳۷۲||۱۳۷۲۱۵۰۰||||||
|-
| [[دانشگاه سید جمال‌الدین اسدآبادی]] ||[http://www.sjau.ac.ir/]||||۱۳۹۰||||||
| [[دانشگاه صنعتی ارومیه]] ||[http://www.uut.ac.ir]||||۱۳۸۴||||||
|-
| [[دانشگاه صنعتی اصفهان]] ||[http://www.iut.ac.ir]||||۱۳۵۶||||| فیزیک، شیمی، ریاضی، آمار، مهندسی معدن، مهندسی برق، مهندسی کامپیوتر، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی شیمی، مهندسی عمران، مهندسی مکانیک، مهندسی کشاورزی، مهندسی مواد، مهندسی نساجی، مهندسی منابع طبیعی، مهندسی صنایع و سیستم ها، مهندسی حمل و نقلنقل، فیزیک (اتمی و حالت جامد)، شیمی کاربردی، ریاضیات و کاربردها، آمار و کاربردها||
|-
| [[دانشگاه صنعتی امیرکبیر]] (پلی تکنیک تهران) ||[http://www.aut.ac.ir]||||۱۳۳۷|||| ریاضی و علوم کامپیوتر، مدیریت، علم و فناوری، مهندسی برق، مهندسی پزشکی، مهندسی پلیمر، مهندسی شیمی، مهندسی صنایع و سیستم‌های مدیریت، مهندسی عمران و محیط زیست، مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، مهندسی دریا، مهندسی معدن و متالورژی، مهندسی مکانیک، مهندسی انرژی و فیزیک، مهندسی هوافضا، مهندسی نساجی، مهندسی نفت، تربیت بدنی، زبان خارجی، رباتیک، شیمی، نانوتکنولوژی، معارف و علوم انسانینانوتکنولوژی||
|-
| [[دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل]] ||[http://www.nit.ac.ir]||||۱۳۴۸||۴۰۰۰||مهندسی برق (الکترونیک، مخابرات، کنترل و قدرت)، مهندسی عمران، مهندسی نقشه‌برداری، مهندسی معماری، مهندسی صنایع، مهندسی کامپیوتر (نرم‌افزار و سخت‌افزار)، مهندسی مکانیک، مهندسی شیمی، مهندسی مواد (متالورژی صنعتی)||
|-
| [[دانشگاه صنعتی بیرجند]] ||[http://www.birjandut.ac.ir/]||||۱۳۸۶||||||
| [[دانشگاه صنعتی خاتم‌الانبیا]] ||[http://www.bkatu.ac.ir/]||||۱۳۸۰||||||
|-
| [[دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی]] ||[http://www.kntu.ac.ir]||||۱۳۰۷||۷۲۰۰||مهندسی برق (الکترونیک، مخابرات، کنترل و قدرت)، مهندسی عمران، مهندسی نقشه‌برداری، مهندسی صنایع، مهندسی هوافضا، مهندسی مکانیک، مهندسی مواد (متالورژی صنعتی)، فیزیک (اتمی و حالت جامد)، شیمی کاربردی، ریاضیات و کاربردها||
|-
| [[دانشگاه صنعتی سهند]] ||[http://www.sut.ac.ir]||||۱۳۶۹||||||
| [[دانشگاه صنعتی سیرجان]] ||[http://www.sirjantech.ac.ir]||||۱۳۸۸||||||
|-
| [[دانشگاه صنعتی شریف]] ||[http://www.sharif.edu]||||۱۳۴۴|||| مهندسی شیمیبرق و(الکترونیک، نفت،بیوالکترونیک، مخابرات، کنترل، قدرت، سیستم‌های دیجیتال)، مهندسی عمران، فیزیک،مهندسی شیمی،نقشه‌برداری، علوممهندسی ریاضی،انرژی، مهندسی انرژی،نفت، مهندسی وشیمی، مهندسی مواد علم(متالورژی مواد،صنعتی)، مهندسی هوافضا، مهندسی کامپیوتر،کامپیوتر مهندسی(نرم‌افزار، سخت‌افزار و فناوری برق،اطلاعات)، مهندسی مکانیک، مهندسی صنایع، مدیریتعلوم کامپیوتر، فیزیک (اتمی و حالت جامد)، شیمی کاربردی، ریاضیات و اقتصادکاربردها||
|-
| [[دانشگاه صنعتی شیراز]] ||[http://www.sutech.ac.ir]||||۱۳۸۳||||||