تفاوت میان نسخه‌های «فهرست دانشگاه‌های ایران»

| [[دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان]] ||[http://www.gau.ac.ir/]||||۱۳۳۶||||||
|-
| [[دانشگاه فردوسی مشهد]] ||[http://www.um.ac.ir/]||||۱۳۲۸||||مهندسی برق (الکترونیک، مخابرات، کنترل و قدرت)، مهندسی عمران، مهندسی معماری، مهندسی شهرسازی، مهندسی صنایع، مهندسی مکانیک، مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی)، مهندسی کامپیوتر (نرم‌افزار و سخت‌افزار)، مهندسی شیمی، مهندسی مواد (متالورژی صنعتی)، مهندسی کشاورزی، علوم و مهندسی آب، فیزیک، ریاضیات و کاربردها، آمار و کاربردها، حقوق، علوم اجتماعی، علوم تربیتی، علوم سیاسی، علوم اقتصادی (اقتصاد نظری و اقتصاد بازرگانی)، حسابداری، مدیریت بازرگانی، مدیریت دولتیدولتی، آب‌وهواشناسی ||
|-
| [[دانشگاه فرزانگان سمنان]] ||[http://fus.semnan.ac.ir]||||1392||||||