وضعیت رفع خطر: تفاوت میان نسخه‌ها

افزودنِ تصویر پوستر.
جز (درفش کاویانی صفحهٔ شکست امن را به وضعیت رفع خطر منتقل کرد: عنوان صحیح به توصیهٔ کاربر:Far50had)
(افزودنِ تصویر پوستر.)
{{Infobox film
| name = وضعیت رفع خطر
| image = Fail_safe_moviep.jpg
| image size =
| border =