درخت (نظریه گراف): تفاوت میان نسخه‌ها

جز (ربات: حذف از رده:ویکی‌سازی رباتیک)
برچسب: نیازمند بازبینی
* G هیج مداری ندارد و اگر یک یال به آن اضافه شود یک مدار ساده در آن بوجود می‌آید.
* G متصل است و اگر یک یال آن خذف شود دیگر متصل نیست.
* G متصل است و [[گراف کامل]] 3 رأسی <math>K_3</math> جزِئی از آن نیست.
* هر دو رأس در G با یک مسیر سادهٔ یکتا به هم وصل می‌شوند.
 
کاربر ناشناس