باز کردن منو اصلی

تغییرات

 
== اعضای هیأت علمی ==
این دانشکده در ۶7 رشته [[اکتشاف معدن]]، [[استخراج معدن]]، [[متالورژی صنعتی]]، [[متالورژی استخراجی]]، [[مکانیک سنگ]] ،(( تونل و فضاهای زیرزمینی ))و [[فرآوری مواد معدنی]] دارای ۳۲ عضو هیأت علمی است.
روسای دانشکده از بدو تاسیس تا کنون عبارتند از:
 
کاربر گمنام