تفاوت میان نسخه‌های «محمدرضا مخبر»

(+ دیدگاه مخبر در مورد سیاست‌های جمعیتی)
# عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی از سال ۱۳۸۱
# دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی از سال ۱۳۸۴
# رئیس ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور
 
== دیدگاه‌ها ==
۹

ویرایش