چاه ارت زیر ۲ اهم: تفاوت میان نسخه‌ها

(چاه ارت زیر 2 اهم)
در مناطق با شن و ماسه از بنتونیت اکتیو پایه ذغالی می توان استفاده نمود
در مناطق خشک و سنگلاخی از lom وgrmو ژل کاهنده و بنتونیت سوپراکتیو می توان استفاده نمود
سیم ارت به صفحه مسی حتما باید به هم جوش شود.
در انتهابرجها و ساختمانهای بزرگ که از رینگ ارت در دور ساختمان استفاده می شود باید از تابلو[[جوش تستکدولد]] برای اتصال سیم چاه به شمشرینگ مسیارت استفاده کردنمود.
 
در انتها باید از تابلو تست برای اتصال سیم چاه به شمش مسی استفاده کرد.
'''
[[File:Www.erting.ir1.jpg|thumb|صفحه مسی چاه ارت]]
۱۸

ویرایش