طوایف کرد در ترکیه: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
جزبدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
{{محل استانهای ترکیه}}
 
'''طوایف کرد در ترکیه''': بیشترین بخش از طوایف کرد در ترکیه زندگی می‌کنند، گروه‌هایی از این طوایف در ایران نیز زندگی می‌کنند.[http://www.cais-soas.com/CAIS/Anthropology/Kurds/kurdish_tribes.htm]
 
[[ملاطیه]]: سینامینلی
 
{{در دست ویرایش ۲|ماه=مارس|روز=۲۹|سال=۲۰۱۵|چند = ۲}}
 
Adéaman: Telyâ.
 
Yozgat: Mâkhâni, Khâtunoghli, Tâburoghli.
{{محل استانهای ترکیه}}
 
{{استان‌های ترکیه}}
 
== جستارهای وابسته ==
 
== منابع ==
{{پانویس}}
* [http://www.cais-soas.com/CAIS/Anthropology/Kurds/kurdish_tribes.htm]
{{استان‌های ترکیه}}