تفاوت میان نسخه‌های «نقشه توپوگرافی»

بدون خلاصه ویرایش
{{در دست ویرایش ۲|ماه=ژوئیه|روز=۲۲|سال=۲۰۰۸|چند = 2}}
 
[[Image:Topographic-Relief-perspective-sample.jpg|thumb|left|350px|بخشی از یک نقشه در نمای ژرفانما(پرسپکتیو) و با عوارض مشخص که منحنی‌های ترازی که بر سطح زمین هستند را نشان می‌دهد.]]
 
 
==تاریخچه==
[[تصویر:نقشه توپوگرافی.png|thumb|left|250px|یک نمونه نقشهٔ توپوگرافی، که منحنی میزان در بالا نشان داده‌شده‌است که در پایین پستی و بلندی‌ها به شکل کوه نمایان شده‌است.]]
نخستین مجموعهٔ چندبرگ نقشهٔ توپوگرافی از سرتاسر یک کشور «Carte géométrique de la France» فرانسه بود که در سال ۱۷۸۹ کامل شد. نقشه‌های توپوگرافی توسط ارتش و با هدف سهولت طرح‌ریزی برای جنگ و نیز تعیین محل‌های دفاعی ایجاد شد. بنابراین اطلاعات پیرامون ارتفاع، از اهمیت به سزایی برخوردار بوده‌است. پس از آن نقشه‌های توپوگرافی به یکی از منابع پایهٔ ملی کشورهای پیشرفته در طراحی زیرساخت‌ها و بهره‌بردای از منابع تبدیل شد. در آمریکا در سال ۱۸۷۹ نقشهٔ توپوگرافی سرتاسر آمریکا تهیه شد که تا امروز نیز باقی مانده‌است.
 
==منحنی میزان==
[[تصویر:نقشه توپوگرافی.png|thumb|left|250px|یک نمونه نقشهٔ توپوگرافی، که منحنی میزان در بالا نشان داده‌شده‌است که در پایین پستی و بلندی‌ها به شکل کوه نمایان شده‌است.]]
[[منحنی‌های میزان]] در نقشه‌های توپوگرافی خطوطی فرضی هستند که تمام نقاط آن‌ها دارای یک ارتفاع می‌باشند.
 
{{پایان چپچین}}
 
==پیوند به بیرون==
 
* [http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%d9%86%d9%82%d8%b4%d9%87+%d8%aa%d9%88%d9%be%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c&SSOReturnPage=Check&Rand=0 نقشه توپوگرافی، دانشنامهٔ رشد]
==منابع==
*ت‍م‍دن‍ی‌، ق‍درت‌ال‍ل‍ه‌؛ ن‍ق‍ش‍ه‌ب‍رداری‌ م‍ق‍دم‍ات‍ی‌: ت‍وپ‍وگ‍راف‍ی، ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌؛ تهران، شماره کتابشناسی ملی: ۳۸۴۶۶
۱۹٬۷۵۱

ویرایش