تفاوت میان نسخه‌های «استان چهارمحال و بختیاری»

مطالب حذف شده علاوه بر نداشتن منبع، نامربوط نیز بودند زیرا مطالب این ستون مربوط به زبان است و نه لهجه.
جز (ربات ردهٔ همسنگ (۲۶) +املا+مرتب+تمیز (۹.۱): + رده:لرها)
(مطالب حذف شده علاوه بر نداشتن منبع، نامربوط نیز بودند زیرا مطالب این ستون مربوط به زبان است و نه لهجه.)
|-
| rowspan="5"| [[شهرستان بروجن]]
| [[بروجن]]||فارسی- لهجه بروجنی
|-
| [[فرادنبه]]||ترکی سلجوقی و قشقایی
|-
| rowspan="9"| [[شهرستان شهرکرد]]
| [[شهرکرد]]||فارسی- لهجه شهرکردی
|-
| [[فرخ شهر]] ||فارسی- لهجه قهفرخی
|-
| [[سورشجان]] ||فارسی و [[گویش بختیاری]]
۱۰۴

ویرایش