باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
* [[تمدن جیرفت]]
* [[شهر سوخته]]
* [[لولوبی (قوم)|تمدن لولوبی]]
* '''حوزه رودخانه خراسان:''' قدمت آثار کشف شده در این ناحیه به یک میلیون تا هشتصد هزار سال پیش از میلاد می‌رسد.
* '''غارهای ارتفاعات زاگرس:''' آثار بسیاری از جمله تکه‌های استخوان و چاقوهای سنگی از دوره پارینه سنگی در این منطقه کشف شده‌است.