تفاوت میان نسخه‌های «سید حسن حبل‌المتین»

افزودن {{بهبود منبع}} و {{درستی}} (توینکل)
(صفحه‌ای تازه حاوی «حسن حبل المتین . [ ح َ س َ ن ِ ح َ لُل ْ م َ ] (اِخ )(سید...) برادر کوچک مؤیدالاسلام س...» ایجاد کرد)
 
(افزودن {{بهبود منبع}} و {{درستی}} (توینکل))
{{بهبود منبع|تاریخ=اکتبر ۲۰۱۴}}
{{درستی|تاریخ=اکتبر ۲۰۱۴}}
حسن حبل المتین . [ ح َ س َ ن ِ ح َ لُل ْ م َ ] (اِخ )(سید...) برادر کوچک مؤیدالاسلام سیدجلال الدین صاحب روزنامه ٔ [[حبل المتین ]] منتشر در کلکته میباشد. او و برادر بزرگترش سیدمحمدعلی آقابزرگ پسران سیدمحمدرضا مجتهد کاشانی از علمای روحانی آغاز قرن چهاردهم هجری بودند.
==زندگی نامه==
۱۹٬۳۹۶

ویرایش