تفاوت میان نسخه‌های «مجمل التواریخ و القصص»

جز
بینابین هم می‌شد گفت ولی به خاطر شباهت آشکار با نثر بلعمی
جز
جز (بینابین هم می‌شد گفت ولی به خاطر شباهت آشکار با نثر بلعمی)
 
[[رده:کتاب‌های فارسی]]
[[رده:نثر مرسل فارسی]]
[[رده:کتاب‌های تاریخی]]