تفاوت میان نسخه‌های «ویکی‌پدیا:فضای نام»

صفحات راهنمای استفاده از ویکی‌پدیا در این فضای نام قرار دارند و با پیشوند '''راهنما:''' مشخص می‌شوند.
 
هومن کرامتی کرمان
==فضاهای نام بحث==
به ازای هر یک از فضاهای نام که در بالا ذکر شدند، یک فضای نام ''بحث'' هم وجود دارد. مثلاً صفحات فضای نام کاربر با پیشوند '''کاربر:''' آغاز می‌شوند و صفحات بحث مربوط به آن‌ها هم با پیشوند '''بحث کاربر:''' نام‌گذاری می‌شوند.
 
فضاهای نام ''بحث'' به طور کلی برای بحث و تبادل نظر در مورد موضوعات مرتبط با ویکی‌پدیا یا مقالات آن استفاده می‌شوند. از فضای نام بحث کاربر برای ارتباط با دیگر کاربرهای ویکی‌پدیا استفاده می‌شود.
 
==فضاهای نام مجازی==