باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
|official_name=Basen
|native_name=Բասեն
|settlement_type=[[استان‌های ارمنستان|community]]
|image_skyline=
|image_caption=