تفاوت میان نسخه‌های «۱۳۰ (عدد)»

جز
بدون خلاصه ویرایش
جز
جز
'''۱۳۰ (عدد)'''
{{عدد
|نماد = ۱۳۰
|نام اصلی = ۱۳۰ <br> صد و سی
|نام ترتیبی = صد و سیم
|تجزیه= ۵×۱۳×۲۱۳×۵×۲
|مقسوم علیه‌ها = ۱،۲،۵،۱۳،۲۶،۱۰،۶۵،۱۳۰۱،۲،۵،۱۰،۱۳،۲۶،۶۵،۱۳۰
|عربی = <font style="font-size:150%;">۱۳۰</font>
|اروپایی = 130