تفاوت میان نسخه‌های «اجازه‌نامه کرییتیو کامنز»

بدون خلاصه ویرایش
|-
| [[File:Cc-by new.svg|40px|ارجاع]]
| [[ارجاع ([[Attributionحق (copyrightنشر)|Attributionارجاع]]) (BY)
| مجوز امکان کپی، نشر، نمایش و اجرا اثر و آثار اشتقاقی آن را می‌دهد فقط در صورتی که حق تعیین نحوهٔ استفاده برای مجوز دهنده یا پدیدآورنده اثر محفوظ باشد.
|-
| [[File:Cc-sa.svg|40px|Share-alike]]
| اشتراک همسان ([[Share-alikeاشتراک همسان]]) (SA)
| مجوز امکان کپی، نشر، نمایش و اجرا اثر و آثار اشتقاقی آن را می‌دهد فقط در صورتی که مجوز استفاده همانند اثر اصلی باشد. (همچنین ببینید [[کپی‌لفت]].)
|-