تفاوت میان نسخه‌های «برج دلو»

بدون خلاصه ویرایش
 
کلمهٔ ''دلو'' به معنی: ریزنده آب است.{{سخ}}
معادل ایرانی و پهلوی دلو، [[دُل]] (dol) می‌باشد بمعنی ظرف آبکشی از چاه که در واژه [[دولاب]] نیز بازمانده‌است. با تلفظ «دول» در بعضی گویش‌های محلی جنوب ایران مانند [[گویش دشتی]] و قسمتهایی از خراسان رضوی همانند کاشمر و بردسکن هنوز کاربرد دارد. واژه [[دولچه]] (نوعی وسیله برای آشامیدن آب) هنوز در بین اهالی فارس از جمله [[کازرون]] رایج است و همچنین واژه دلچه به زبان ترکی نیز راه یافته است و در گویش بندری نیز واژه دلکه رواج دارد.
 
== منابع ==