تفاوت میان نسخه‌های «سرنوشت بشر»

بدون خلاصه ویرایش
چگونگی زندگی آدمی درباره گروهی از میهن پرستان و [[کمونیزم|کمونیستهای]] [[چینی|چین]] است که در ۲۱ مارس [[۱۹۲۷]] برای سرنگونی شانگهای دست به شورش می زنند.
 
چن یک قاچاقچی را با چاقو می زند تا کیو و کاتو بتوانند به شورشیان جنگ افزار برسانند. فردای همان روز شورش براه انداخته و با پشتیبانی مردم پیروز می شود. از سوی دیگر٬ سرمایه داری بنام فرال بازرگانان را به پشتیبانی از [[ارتشبد]] [[چانچیانگ کای چککای‌شک]] در یورش و گرفتن شهر برمی انگیزد.
در پایان داستان، کیو و کاتو و برخی از همرزمانش به زندان می افتند.
 
۱۱۹

ویرایش