تفاوت میان نسخه‌های «گرهارد دورفر»

(اصلاح ارقام، اصلاح نویسه، اصلاح فاصلهٔ مجازی)
 
بعد از فارغ التحصیلی، به خاطر مواجه شدن با بیکاری گسترده متداول در اوایل دهه ۱۹۵۰ در برلین، او در ابتدا توانست تا موقعیت موقتی بدست آورد. او به عنوان دستیار آموزشی در آکادمی علوم و ادبیات در ماینز از اکتبر ۱۹۵۵ تا بهار ۱۹۵۷ مشغول به کار شد. و او اولین جلد از لغت شناسی (فیلولوژی) ترکی فندامنتا {{به انگلیسی|Philologiae Turcicae Fundamenta}} (ویسبادن، ۱۹۵۹) را تجدید نظر کرد که در آن چهار مقاله “Das Gagausische,” “Das Krimosmanische,” “Das Aserbeidschanische,” ,“Das Krimtatarische.”. را نوشت. او همچنین نقشه مناطق زبان‌های ترکی را پیشبینی کرد و سعی کرد تا یک رونویسی متحد و آرایش گرامری در این کار ایجاد کند.<ref name="iranica"/>
 
با حمایت مالی موسسه تحقیقات آلمان {{به آلمانی|Deutsche Forschungsgemeinschaft }} او روی تز پست دکترای هابیلیتیشن با موضوع {{به آلمانی|Türkische und Mongolische Elemente im Neupersischen}} و همزمان، دانشگاه جرج آگوست در گوتیگن تدریس کرد، در حالی که او در ماینز زندگی می کرد. او توانست در زمینه ترک‌شناسی در دانشگاه گوتیگن با درجه تز هابیلیتیشن در دسامبر 1960 به شایستگی برسد. او در 1961 به گوتیگن نقل مکان کرد. مجوز او در تدریس درس دانشگاهی {{به آلمانی|venia legendi}} به مطالعات ترکی و آلتایی در فوریه 1963 گسترش یافت. و در آوریل 1966 او به سمت استاد غیر شاغل منصوب شد.<ref name="iranica"/>
 
== پانویس ==
۲۶۳

ویرایش