تفاوت میان نسخه‌های «کربن تتراکلرید»

جز
[[رده:خشک‌شویی]]
[[رده:سردسازها]]
[[رده:کارسینوژن‌های گروه ۲بی پژوهش‌گاه بین‌المللی سرطان]]
[[رده:کلریدها]]
[[رده:کلریدهای آلی]]
[[رده:گازهای گلخانه‌ای]]
[[رده:گروه۲ب مواد سرطان‌زای ای‌آآرسی]]
[[رده:کارسینوژن‌های گروه ۲بی پژوهش‌گاه بین‌المللی سرطان]]
[[رده:متان‌های هالوژنی]]
[[رده:هالیدهای نافلزی]]
۸۳۴٬۶۱۵

ویرایش