تفاوت میان نسخه‌های «موجود (فیلم ۱۹۸۲)»

صفحه‌ای تازه حاوی «موجود فیلمی آمریکایی در ژانر علمی-تخیلی و فیلم ترسناک|ترس...» ایجاد کرد
(صفحه‌ای تازه حاوی «موجود فیلمی آمریکایی در ژانر علمی-تخیلی و فیلم ترسناک|ترس...» ایجاد کرد)
برچسب: افزودن پیوند بیرونی به جای ویکی‌پیوند (پخ)
(بدون تفاوت)