اکرم حورانی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
== منابع ==
ـ* مذکرات أکرم الحورانی (القاهرة، طبعة أولی ۲۰۰۰، ص(۱۰۲۱ـ ۱۰۳۳)، (۱۱۱۴ـ ۱۱۲۵)، (۱۱۲۶ـ ۱۱۳۳)، (۱۴۸۱ـ ۱۵۱۶).
-*خلیل مصطفی (سقوط الجولان)
-*دیفیداوین دراسه مترجمه (الحورانی والانقلابات العسکریة)
 
[[رده:اهالی سوریه]]