تفاوت میان نسخه‌های «تیم ملی فوتبال کاستاریکا»

یک چهارم نه یک هشتم
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
(یک چهارم نه یک هشتم)
برچسب: نیازمند بازبینی
| World cup apps ۳
| World cup first = ۱۹۹۰
| World cup best = یک هشتمچهارم نهایی; [[جام جهانی فوتبال٢٠١٤]]
| Regional name = [[کاپ طلایی کونکاکاف]]
| Regional cup apps = ۱۵
کاربر گمنام