باز کردن منو اصلی

تغییرات

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ۵ سال پیش
جز
دالبا صفحهٔ هندسه افاین را به هندسه آفین که تغییرمسیر بود منتقل کرد: در منابع فارسی تنها به همین شکل دیده‌ام