تفاوت میان نسخه‌های «تابع اغتشاش»

ابرابزار
(ابرابزار)
 
'''تابع اغتشاش''' که گاهاً با نام [[تابع]] تراکمی نیز شناخته می شودمی‌شود حداکثر [[هم‌بستگی(پردازش سیگنال)|هم‌بستگی]] بین [[اتم(پردازش سیگنال پراکنده)|اتم]]‌های ثابت و اتم‌های دیگر مجموعه را [[اندازه‌گیری]] می کندمی‌کند.
 
== فرمول ==
::<math>\mu(p) = \max_{ |\lambda| = p} \{ \max_{j\notin \lambda} \{ \sum_{i\in\lambda} {|\boldsymbol{a}_i^{\boldsymbol{T}}\boldsymbol{a}_j|} \} \}</math>
که در آن <math>\boldsymbol{a}_k</math> ستون‌ستون (اتم)های مجموعۀمجموعهٔ <math>\boldsymbol{A} </math>هستند.<ref>{{cite web | title = Greed is good: Algorithmic results for sparse approximation | author=Joel A. Tropp | date=2004 | id = {{citeseerx|10.1.1.84.5256}} }}</ref><ref>[http://www.yaroslavvb.com/papers/tropp-just.pdf Just Relax: Convex Programming Methods for Identifying Sparse Signals in Noise]</ref>
 
== جستارهای وابسته ==