تفاوت میان نسخه‌های «میراث جهانی یونسکو»

(اصلاح ارقام)
این کنوانسیون از یک دیباچه و ۳۸ ماده در هشت فصل تشکیل شده‌است.
 
[[ایتالیا]] با ۵۰ اثر، مقام نخست را در تعداد [[میراث جهانی یونسکو]] در جهان دارد.<ref>Wikipedia contributors, 'Table of World Heritage Sites by country', Wikipedia, The Free Encyclopedia, 30 October 2014, 06:16 UTC, <http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Table_of_World_Heritage_Sites_by_country&oldid=631716788> [accessed 11 November 2014]</ref>
 
== کمیته میراث جهانی یونسکو ==