تفاوت میان نسخه‌های «هرم سلسله‌مراتب نیازهای مزلو»

جز
(خنثی‌سازی ویرایش 13664781 ، اگر آن مقاله اطلاعاتی دارد که برای اینجا بهتر است به همین مقاله اضافه کنید)
# [[احترام]]: این احترام قبل از هر چیز نسبت به خود است و سپس قدر و منزلتی که توسط دیگران برای فرد حاصل می‌شود. اگر آدمیان نتوانند نیاز خود به احترام را از طریق رفتار سازنده برآورند، در این حالت ممکن است فرد برای ارضای نیاز جلب توجه و مطرح شدن، به رفتار خرابکارانه یا نسنجیده متوسل شود؛
# [[خود شکوفایی]]: یعنی شکوفا کردن تمامی استعدادهای پنهان آدمی؛ حال این استعدادها هر چه می‌خواهد باشد. همان طور که مزلو بیان می‌دارد: «آنچه آنسان می‌تواند باشد، باید بشود».<ref>همان، ص ۱۰۹ و ۱۱۱</ref>
نیازهای مذکور در سازمان به صورت پرداخت حقوق و مزایا و امکانات رفاهی، ایجاد امنیت شغلی و مقررات حمایتی، تشکیل گروههای رسمی و غیررسمی در محیط کار، قائل شدن حرمت برای فرد و کار او در مراتب مختلف سازمان و ایجاد امکانات برای شکوفایی توانایی بالقوه افراد ارضا می‌شود. به طبقه‌بندی مذکور دو نیاز "«دانش‌اندوزی و شناخت و درک پدیده‌ها"» و "«نیاز به زیبایی و نظم"» نیز اضافه شده است؛ که قبل از نیاز به خود شکوفایی قرار می‌گیرند. اگر چه نظریه سلسله مراتب نیازها مستقیماً برای انگیزش کاری طراحی نشده است، اما می‌توان نتیجه گرفت که با ارضای این نیازها، برای فرد، انگیزه به کار در سازمان ایجاد خواهد شد.<ref>الوانی، سید مهدی؛ مدیریت عمومی، تهران، نی، ۱۳۸۶، چاپ سی‌ام، ص ۱۵۷</ref>
 
== نظریه‌های تکمیلی ==
| تاریخ بازدید = ۱۳ ژوئن ۲۰۱۲
| نویسنده = زهرا سیدرضایی
| نشانی نویسنده =
| نویسندگان دیگر =
| تاریخ =
| سال =
| ماه =
| قالب =
| اثر =
| ناشر =
| صفحه =
| زبان =
| نشانی بایگانی =
| تاریخ بایگانی =
| نقل قول =
}}