تفاوت میان نسخه‌های «پیشگیری پزشکی»

بدون خلاصه ویرایش
{{ادغام با|پیشگیری دارویی}}
 
پیشگیری در پزشکی به معنی جلوگیری از بروز بیماریها، کاهش پیامدهای شدیدتر بیماری و جلوگیری از بروز نقص عضو حاصله می‌باشد .