تفاوت میان نسخه‌های «تلویزیون واقع‌نما»

جز
برچسب: نیازمند بازبینی
این گونه از مجموعه‌های تلویزیونی از سال ۲۰۰۰ ابتدا در تلویزیون‌های آمریکا و بعد در دیگر [[کشورهای جهان]] مد شد. [[شبکه تلویزیونی]] [[ام تی وی]] (MTV) یکی از پیشگامان در عرصهٔ سریال‌های واقع نما بوده و هست.
برخی مسابقه‌ها و برنامه‌های گفتگو محور که بر اساس طرحی مشخص ولی بدون فیلمنامهٔ مدون تهیه شده باشند نیز از زمره واقع‌نماها به‌شمار می‌آیند.<ref>واژه‌های مصوّب فرهنگستان تا پایان سال ۱۳۸۹ (مجموع هشت دفتر فرهنگ واژه‌های مصوّب فرهنگستان)</ref>
سریالهای واقع نما Reality-TV برنامه هایبرنامه‌های تلویزیونی میباشندمی‌باشند که با محوریت واقعیت و هدف سرگرم سازی و نه فقط [[اطلاع رسانی]] در شرایطی بین واقعیت وخیال تعربف میشودمی‌شود اینکه چه مقدار این برنامه هابرمبنای داستانهای از پیش تهیه شده باشند ویا تماماً برمبنای واقعیت تمام پیش بروندبه نوع و هدف گذاری این برنامه هابرنامه‌ها برمیگردد. ژانرهای مستند گونه هاگونه‌ها اگر بیشتر از محصولات و فیلمهای رویاپردازانه هالیوود نشوند ازشان کمتر نیستند.گونه ایگونه‌ای شاخص از این برنامه هابرنامه‌ها در ژانر مسابقات همراه با سرگرمی برمیگردد که عده ایعده‌ای باید با گذراندن مراحل مسابقه خود را به مرحله اخر برسانند برای مثال برنامه "«امریکن ایدول"» نمونه ینمونهٔ شاخص از این سبک است که در ان افراد مختلف از سراسر جهان با اواز خواندن به رقابت با یکدیگر میپردازندو سرانجام یک نفر از میان انبوهی شرکت کننده برگزیده میشودمی‌شود فقط قسمت اخر سیزن یک این سریال پنجاه میلیون بیننده داشت تعداد بیننده ایبیننده‌ای که بسیار فراتر از بینندگان سریالهای تلویزیونی میباشدمی‌باشد. میتوان گفت از سال 2000۲۰۰۰ به بعد این گونه برنامه هابرنامه‌ها دچار تغییر اساسی شدهزینه هایشدهزینه‌های زیادی برای این برنامه هابرنامه‌ها خرج شد به طوریکه از بهترین متخصصان و روانشناسان و حتی مشاهیر هالیوود در این برنامه هابرنامه‌ها استفاده میشودمی‌شود
 
== منابع ==
{{پانویس}}
{{چپ‌چین}}
[http://serial22.in/ سریال هایسریال‌های واقع نما]
{{پایان چپ‌چین}}