تفاوت میان نسخه‌های «مسابقات قهرمانی کشتی جهان ۱۹۶۹»