قیام درسیم: تفاوت میان نسخه‌ها

۱٬۷۹۱ بایت اضافه‌شده ،  ۷ سال پیش
صفحه‌ای تازه حاوی «'''قیام درسیم''' در سال‌های ۳۸ - ۱۹۳۷ به رهبری سید رضا از کردهای ع...» ایجاد کرد
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''قیام درسیم''' در سال‌های ۳۸ - ۱۹۳۷ به رهبری سید رضا از کردهای ع...» ایجاد کرد)
(بدون تفاوت)