تفاوت میان نسخه‌های «اسپیروکت»

به سه [[تیره (زیست‌شناسی)|خانواده]] اسپیروکتاسه (Spirochaetaceae) [[لپتوسپیراسه]] (Leptospiraceae) و براکیسپیراسه (Brachyspiraceae) تقسیم می‌شوند.
 
خانواده اسپیروکتاسه شامل دو جنس بیماریزای [[بورلیا]] (عامل بیماری لایم) و [[ترپونما]] (عامل بیماری [[سیفلیس]]) است. برخی اسپیروکت‌ها جزو فلور نرمال دهان هستند.جنس [[لپتوسپیرا]] از خانواده لپتوسپیراسه عامل [[لپتوسپیروز]] است.
 
{{کلاد
۱٬۷۱۴

ویرایش