تفاوت میان نسخه‌های «رگ خواب (آلبوم محسن یگانه)»

جز (ابرابزار)
 
== فهرست ترانه‌ها ==
{{فهرست آهنگ
{| class="wikitable"
| شرکت‌کنندگان_سرودن = بله
|-
| شرکت‌کنندگان_آهنگسازی = بله
!نام ترانه
| ستون_اضافی = تنظیم‌کننده
!ترانه سرا
 
!آهنگساز
|نام۱ = سکوت
!تنظیم
|سراینده۱ = محسن یگانه
|-
|آهنگساز۱ = محسن یگانه
|سکوت
|اضافی۱ = محسن یگانه
| مدت۱ = ۳:۳۹
|محسن یگانه
 
|محسن یگانه
|نام۲ = دوراهی
|-
|سراینده۲ = محسن یگانه
|دو راهی
|آهنگساز۲ = محسن یگانه
|اضافی۲ = شهاب اکبری
|محسن یگانه
| مدت۲ = ۳:۵۱
|شهاب اکبری
 
|-
|نام۳ = آدمها
|سراینده۳ = محسن یگانه
|آهنگساز۳ = محسن یگانه
|اضافی۳ = محسن یگانه
| مدت۳ = ۳:۳۶
|-
 
|[[رگ خواب]]
|نام۴ = رگ خواب
|محسن یگانه
|سراینده۴ = محسن یگانه
|آهنگساز۴ = محسن یگانه
|شهاب اکبری
|اضافی۴ = شهاب اکبری
|-
| مدت۴ = ۴:۵۵
|من تو رو کم دارم
 
|محسن یگانه
|نام۵ = من تو رو کم دارم
|محسن یگانه
|سراینده۵ = محسن یگانه
|آهنگساز۵ = محسن یگانه
|-
|اضافی۵ = محسن یگانه
|ضربان معکوس
| مدت۵ = ۳:۴۵
|محسن یگانه
 
|محسن یگانه
|نام۶ = ضربان معکوس
|علی ثابت
|سراینده۶ = محسن یگانه
|-
|آهنگساز۶ = محسن یگانه
|نباشی
|اضافی۶ = علی ثابت
|محسن یگانه
| مدت۶ = ۵:۱۶
|محسن یگانه
 
|محسن یگانه
|نام۷ = نباشی
|-
|سراینده۷ = محسن یگانه
|عذاب
|آهنگساز۷ = محسن یگانه
|اضافی۷ = محسن یگانه
| مدت۷ = ۳:۵۷
|شهاب اکبری
 
|-
|نام۸ = عذاب
|بمون
|سراینده۸ = محسن یگانه
|آهنگساز۸ = محسن یگانه
|Kara
|اضافی۸ = شهاب اکبری
|علی ثابت
| مدت۸ = ۴:۳۸
|-
 
|حافظهٔ ضعیف
|نام۹ = بمون
|محسن یگانه
|سراینده۹ = محسن یگانه
|آهنگساز۹ = برگرفته از ملودی ترکیه ای
|شهاب اکبری
|اضافی۹ = علی ثابت
|-
| مدت۹ = ۴:۵۱
|دو راهی (بیکلام)
 
|
|نام۱۰ = حافظه ضعیف
|محسن یگانه
|سراینده۱۰ = محسن یگانه
|شهاب اکبری
|آهنگساز۱۰ = محسن یگانه
|-
|اضافی۱۰ = شهاب اکبری
|}
| مدت۱۰ = ۴:۳۲
 
|نام۱۱ = دوراهی (بیکلام)
|سراینده۱۱ =
|آهنگساز۱۱ = محسن یگانه
|اضافی۱۱ = شهاب اکبری
| مدت۱۱ = ۳:۴۹
}}
 
== منابع ==