تفاوت میان نسخه‌های «روبر دو سن لو»

بدون خلاصه ویرایش
او که از دوستان راوی داستان است. نخستین دیدار آنها در [[بالبک]] پیش می آید. روبر در آموزشگاه سوارکاری سمور اسب سواری آموخته است. بار دیگر دیدار او و راوی در هنگ سوارکاری
دونسییر رخ می دهد. روبر از دلبستگیش به ترفند های رزمی و آرایش سپاه می گوید.او از هواداران دریفوس است.
 
در [[زمان بازیافته]] دوباره با راوی دیدار می کند دراین دیدار او باز هم از آرایش سپاه و روش پیشنهادی خود در جنگ می گوید. نامه های درازی به راوی می نویسد و در آنها ذوق ادبی وهنری خود را آشکار می کند سرانجام در جنگ کشته می شود و رنج و اندوه برای نزدیکانش می آورد.
۱۱۹

ویرایش