تفاوت میان نسخه‌های «دودمان رومانوف»

بدون خلاصه ویرایش
جز (ربات: افزودن نگارخانهٔ آزاد به مقاله)
{{Infobox royalty
'''خاندان رومانوف''' ( به [[روسی]] : [Романов] یک خاندان اشرافی قدرتمند در [[مسکو]] بودند. نخستین [[تزار]] [[روسیه]]، [[ایوان مخوف]] (۸۴ – ۱۵۳۰م) با خاندان رومانف وصلت نمود. [[رومن زاخارین]] جد اعلای رومانفها برادر آناستازیا همسر ایوان مخوف تزار روسیه بود و پسری نیز به نام نیکیتا داشت که پدربزرگ اولین تزار رومانف یعنی میخائیل فئودوروویچ رمانف است.<ref>Article 59, Fundamental State Law of the Russian Empire, 1906 edition
| name =رومانف ها
| title = خاندان رومانف
| titletext =
| more =
| image = RomanovsCoatRF.png
| image_size =
| alt =
| caption =
| succession =
| moretext =
| reign =
| reign-type =
| coronation =
| cor-type =
| predecessor =
| pre-type =
| regent =
| reg-type =
| successor =
| suc-type =
| succession1 =
| moretext1 =
| reign1 =
| reign-type1 =
| coronation1 =
| cor-type1 =
| predecessor1 =
| pre-type1 =
| regent1 =
| reg-type1 =
| successor1 =
| suc-type1 =
| succession2 =
| moretext2 =
| reign2 =
| reign-type2 =
| coronation2 =
| cor-type2 =
| predecessor2 =
| pre-type2 =
| regent2 =
| reg-type2 =
| successor2 =
| suc-type2 =
| succession3 =
| moretext3 =
| reign3 =
| reign-type3 =
| coronation3 =
| cor-type3 =
| predecessor3 =
| pre-type3 =
| regent3 =
| reg-type3 =
| successor3 =
| suc-type3 =
| spouse =
| spouse-type =
| consort = <!-- yes or no -->
| issue =
| issue-link =
| issue-pipe =
| full name =
| era name =
| era dates =
| posthumous name =
| temple name =
| house =
| house-type =
| father =
| mother =
| birth_date = <!-- {{Birth date and age|YYYY|MM|DD|df=y}} -->
| birth_place =
| death_date = <!-- {{Death date and age|YYYY|MM|DD|YYYY|MM|DD|df=y}} -->
| death_place =
| burial_date =
| burial_place =
| occupation =
| signature =
| religion =
}}'''خاندان رومانوف''' ( به [[روسی]] : [Романов] یک خاندان اشرافی قدرتمند در [[مسکو]] بودند. نخستین [[تزار]] [[روسیه]]، [[ایوان مخوف]] (۸۴ – ۱۵۳۰م) با خاندان رومانف وصلت نمود. [[رومن زاخارین]] جد اعلای رومانفها برادر آناستازیا همسر ایوان مخوف تزار روسیه بود و پسری نیز به نام نیکیتا داشت که پدربزرگ اولین تزار رومانف یعنی میخائیل فئودوروویچ رمانف است.<ref>Article 59, Fundamental State Law of the Russian Empire, 1906 edition
http://dlib.rsl.ru/viewer/01004169063#page13?page=13 «Родословная книга Всероссiйскаго дворянства» составилъ В. Дурасов Часть I. градъ Св. Петра 1906 г. // "Genealogy Book of Russian nobility" V. Durasov V. Part I. Sank-Peterburg 1906</ref>
[[پرونده:RomanovsCoatRF.png|بندانگشتی|نماد خاندان رومانف ها]]
== رسیدن به قدرت ==
[[پرونده:Lesser CoA of the emperor of Russia.svg|بندانگشتی|نشان ملی مجلس هلشتاین - Gottorp - رومانوف]]