تفاوت میان نسخه‌های «اسپیروکت»

جز
ربات :جایگزینی پیوند قرمز Leptospira > لپتوسپیرا (۷.۱)
جز (ربات :جایگزینی پیوند قرمز Gram staining > رنگ‌آمیزی گرم (۷.۱))
جز (ربات :جایگزینی پیوند قرمز Leptospira > لپتوسپیرا (۷.۱))
* [[Leptospiraceae]] <small>Hovind-Hougen 1979 emend. Levett et al. 2005</small>
** ''[[Leptonema]]'' <small>Hovind-Hougen 1983</small>
** ''[[Leptospiraلپتوسپیرا]]'' <small>Noguchi 1917 emend. Faine and Stallman 1982</small>
** ''[[Turneriella]]'' <small>Levett et al. 2005</small>
* [[Spirochaetaceae]] <small>Swellengrebel 1907</small>
۴٬۴۰۳٬۷۷۳

ویرایش