تفاوت میان نسخه‌های «تاژک‌داران»

جز
ربات :جایگزینی پیوند قرمز Opisthokonta > بازگشتیان (۷.۱)
جز (ربات :جایگزینی پیوند قرمز Opisthokonta > بازگشتیان (۷.۱))
|- style="background:rgb(211,211,164);"
| ''[[Salpingoeca]]'', ''[[Codosiga]]''
| [[Opisthokontaبازگشتیان]] > [[Choanoflagellata]]
| Zoomastigina
|- style="background:greenyellow;"
۳٬۹۶۱٬۴۵۲

ویرایش