تفاوت میان نسخه‌های «داغداغان»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب: نیازمند بازبینی
این درخت در [[آبخیزداری]] و ایجاد پوشش در نقاط سنگلاخی کاربرد دارد.
کشت داغداغان موجب ایجاد امنیت در برابر خطرات سیل، فرسایش خاک و ریزش کوه و غیره می‌شود.[http://84.11.32.132/NewsDetail.aspx?NewsID=5480]
 
در ایران باستان از درخت "تا" برای نشانه‌گذاری محل اموال [[زیرخاکی]] استفاده می‌شده‌است.
 
این درخت در فرهنگ مردم خراسان جنوبی و ترکمن ها ، مقدس و محترم است. ترکمن‌ها چوب آن را به شکل خاص تراشیده و به گردن کودک می‌آویزند تا چشم نخورد. در خراسان بویژه در زیبد چوب تراشیده آن بصورت + را بر بازوی کودکان می بستند تا از چشم بد و بیماری در امان باشند.
کاربر ناشناس