تفاوت میان نسخه‌های «دوران نوسنگی»

بنای [[استن هنج]] در جنوب شرقی [[انگلستان]] متعلق به همین دوره است.<ref name=azarang>{{یادکرد کتاب |نام خانوادگی= آذرنگ |نام= عبدالحسین|کتاب= تاریخ تمدن| ناشر= تهران: کتابدار|سال=1390}}</ref>
 
 
ظرف [[شراب]] متعلق به حدود ۴٬۵۰۰ سال پیش از میلاد در تپه [[حاجی فیروز]] [[نقده]] به عنوان نخستین وسیله شراب سازی موجود در دوران نوسنگی کشف گردید.<ref>[http://www.iranicaonline.org/pages/chronology-1 CHRONOLOGY OF IRANIAN HISTORY PART 1] ''iranicaonline.org''</ref>
{{-}}