تفاوت میان نسخه‌های «پردیس ابوریحان دانشگاه تهران»

←‏نشریات تخصصی پردیس: بخش غیردانشنامه‌ای
برچسب: ویرایش نیازمند بازبینی
(←‏نشریات تخصصی پردیس: بخش غیردانشنامه‌ای)
 
* رئیس فعلی این مجتمع دکتر '''محمد رضائیان''' می‌باشد.
 
==نشریات تخصصی پردیس ==
 
نشریه پردیس ابوریحان تحت عنوان نشریه "کشاورزی و عمران روستایی" در سال ۱۳۷۵ به سردبیری جناب آقای دکتر حسن رضا اعتباریان شروع به فعالیت کرد که در سال ۱۳۸۱ به علت انتقال دانشکده عمران به شهر تهران، به نشریه '''[[[http://joa.ut.ac.ir/ کشاورزی]]]''' تغییر نام داد.
از سال ۱۳۸۶، براساس مصوبه مورخ ۲۳/۱۱/۸۵ کمسیون بررسی نشریات علمی کشور، این نشریه موفق به کسب رتبه علمی - پژوهشی شد.
 
از سال ۱۳۸۸، طبق مصوبات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تمامی نشریات علمی پژوهشی مراکز آموزشی و تحقیقاتی کل کشور به صورت تخصصی منتشر شدند.
 
سردبیران نشریه '''[[[http://joa.ut.ac.ir/ کشاورزی]]]''' به ترتیب از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۸:
 
حسن رضا اعتباریان (Professor) - استاد گروه حشره‌شناسی و بیماری‌های گیاهی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران - از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۲
 
ناصر امام جمعه کاشان (Professor) - استاد گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران - از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۸
 
عناوین نشریات تخصصی:
 
* '''به زراعی کشاورزی''': http://jci.ut.ac.ir
سردبیر: کورش وحدتی (Professor)
 
* '''تولیدات دامی''': http://jap.ut.ac.ir
سردبیر: سید داود شریفی (Associate Professor)
 
* '''مدیریت آّب و آبیاری''': http://jwim.ut.ac.ir
سردبیر: علی رحیمی خوب (Professor)
 
* '''به نژادی گیاهان زراعی و باغی''': http://jacb.ut.ac.ir
سردبیر: احمد سادات نوری (Professor)
 
==کتابخانه مرکزی==