تفاوت میان نسخه‌های «محرم (خویشاوند)»

جز (ربات:اصلاح تغییرمسیر ناوباکس‌)
{{اصلی|خویشاوندی رضاعی}}
[[رضاع]] به معنی شیر خوردن است، طبق شرایطی که در [[شریعت]] اسلامی مشخص شده است. خویشاوندی رضاعی یعنی خویشاوندی که بین طفل شیر خوار و زنی که او را شیر داده است و بین هر یک از آنها با خویشان دیگر پیدا می شود.
* محارم در خویشاوندی رضاعی مشابه با خویشاوندی نسبی است. مثلاً همان طور که در آنجا ازدواج با پدر، مادر، و اجداد ممنوع است و محرمیت برقرار، در قرابت رضاعی نیز چنین است..
 
== جستارهای وابسته ==
کاربر گمنام