تفاوت میان نسخه‌های «باشگاه فوتبال یوونتوس»

جز
جز
برچسب‌ها: برخی خطوط با فاصله آغاز شده‌اند نیازمند بازبینی
برچسب: نیازمند بازبینی
==فاجعه ی ورزشگاه هیسل==
 
قبل از شروع مسابقهٔمسابقه ی فینال جام باشگاه‌هایباشگا های اروپا ۱۹۸۵-سال که1985 بین تیم‌های یوونتوس ایتالیا و لیورپول انگلیس در ورشگاهورزشگاه هیسل بروکسل بر‌گزار می‌شد- ۳۹ هوادار یوونتوس بهبروکسل؛به دلیل حمله ی هولیگان های انگلیسی کشته‌شدند.39 هوادار یوونتوس کشته شدند با این وجود بازی فینال بر‌گزاربرگزار شد و یوونتوسی‌هایوونتوس با تک گل میشل پلاتینی قهرمان شدند.اروپا شد.بعد از این مسابقهٔمسابقه لیورپولی‌هالیورپولی ۶ها 6 سال و دیگر باشگاه‌هایباشگاه های انگلیسی از حضور در رقابت‌هایرقابت های اروپایی به مدت ۵5 سال محروم شدند.<ref>{{یادکرداین وب|نشانیفاجعه =https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%87_%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%87%DB%8C%D8%B3%D9%84|عنواناز =فاجعهنقاط یتاریک ورزشگاهتاریخ هیسلفوتبال |ناشراروپا =ویکبه پدیافارسی}}</ref>حساب می آید.
<ref>{{یادکرد وب|نشانی =https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%87_%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%87%DB%8C%D8%B3%D9%84|عنوان =فاجعه ی ورزشگاه هیسل |ناشر =ویک پدیافارسی}}</ref>
 
== ماجرای کالچو پولی ==
۴۳

ویرایش